Waarom deze richting kiezen?

De 1ste graad van campus Lyceum Gent biedt een waaier opties. Zo kan je in de richting 1A kiezen uit de opties Latijn, wetenschappen, techniek, sport en kunst. Concreet betekent dit dat je naast de gebruikelijke vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, enz. enkele uren per week aan de slag kan gaan met je optie of ‘keuzevak’. Naast dat keuzevak krijgt iedere leerling met de optie wetenschappen, techniek, sport of kunst ook een extra uur ‘leren leren’ en een uurtje taalseminarie per week. Samen met je leerkrachten ga je met jouw talenten aan de slag om je maximaal voor te bereiden op de vele studiemogelijkheden in de 2de en 3de graad.

Opties?

In het eerste jaar van de A-stroom bestaat de basisvorming uit 28 uren. Hier krijg je een brede vorming die verder bouwt op de leerstof uit de basisschool. Dit basispakket wordt aangevuld met vier optie-uren. Hiervoor heb je vier mogelijkheden.

De optie Kunst bevat een wekelijks kunstseminarie van twee uur, aangevuld met een uur taalseminarie en een uur ‘leren leren’. In deze optie staat het aanwakkeren van creativiteit centraal. Je leert open te staan voor kunstvormen als schilderkunst, boetseren en zelfs acteren en grafiek. Waar mogelijk komen nieuwe media aan bod en kom je ook buiten de schoolmuren in contact met het culturele leven.

De tweede optie, Wetenschappen, bestaat uit twee extra uren wetenschappelijk werk, waarbij je leert denken en werken volgens de wetenschappelijke methodes. Bovendien leer je apparatuur zoals een microscoop hanteren en sla je aan het experimenteren in de klas, op het terrein en met nieuwe media. Daarnaast bevat deze optie nog een uur ‘leren leren’ en een uur taalseminarie.

De optie Techniek is er voor wie graag praktisch aan de slag gaat. Tijdens de twee bijkomende uren techniek verdiep je de vaardigheden en attitudes die je al leerde in de basisvorming. Daarbij leer je om bij het realiseren van werkstukken technische keuzes te maken qua planning, gereedschap- en materiaalkeuze. Ook deze optie bevat daarnaast nog een uur ‘leren leren’ en een uur taalseminarie.

Wie graag actief is, kan terecht in de optie Sport. In het eerste jaar ligt de nadruk op zwemmen. Tijdens de twee extra uren sport leer je onder meer reddend zwemmen en twee zwemslagen. Een uur taalseminarie en een uur ‘leren leren’ vervolledigen je lesrooster.

Wat hierna?

In het 2de jaar kan je kiezen uit moderne wetenschappen, handel en sociale en technische vorming. Daarna, in de tweede en derde graad, vervolg je je opleiding in een van de vele richtingen op onze campus. 

Het 1ste en 2de jaar, de middenschool, hebben eigen gebouwen binnen de campus.

Lessentabel 1 A-stroom met opties
  La Ku We Te Sp
Basisvorming
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2
Engels 2 2 2 2 2
Frans 4 4 4 4 4
Geschiedenis 1 1 1 1 1
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1 1 1
Nederlands 5 5 5 5 5
Plastiche opvoeding 1 1 1 1 1
Techniek 2 2 2 2 2
Wiskunde 5 5 5 5 5
Optie uren
Latijn 4        
Kunstseminarie   2      
Wetenschappelijk werk     2    
Techniek       2  
Sport         2
Taalseminarie   1 1 1 1
Leren leren   1 1 1 1
Totaal aantal lesuren 32 32 32 32 32
  • La = Latijn
  • Ku = kunst
  • We = wetenschappen
  • Te = techniek
  • Sp = sport