Inschrijvingen

jgz

Tijdens de vakantie kan je je inschrijven op weekdagen van 10 tot 16 uur. Alle inschrijvingen gaan door in de Kortrijksesteenweg nr 12.   

Leerlingen komen samen met hun ouders inschrijven. Om de inschrijving vlot te laten verlopen breng je je identiteitskaart mee en het rapport van je vorige school. Je kan uiteraard ook steeds een afspraak maken op het nummer 09 222 16 02 (1ste graad) of 09 220 10 70 (2de en 3de graad), via info@lyceumgent.be of via het contactformulier op onze website.

Inschrijvingen 1ste graad

Stapt uw kind volgend schooljaar (2018-2019) over van het lager naar het secundair onderwijs? Let op, vanaf nu werken de Gentse secundaire scholen met een nieuw gezamenlijk aanmeldingssysteem

Dankzij dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt u de kans om uw kind tijdig en op een objectieve manier te laten inschrijven in de secundaire school van uw voorkeur.

Tijdslijn voor inschrijvingen in het eerste jaar
Voorrangsperiode voor broers of zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel. Let op: de inschrijving van broers en zussen gebeurt niet via de aanmeldingsprocedure, maar via rechtstreekse inschrijving op onze school zelf. vanaf maandag 8/1/2018 tot en met vrijdag 26/01/2018.
Aanmelden via https://meldjeaan.gent.be vanaf vrijdag 2/2/2018 12u tot en met vrijdag 23/2/2018 12u.
Omzetten ticket verkregen via https://meldjeaan.gent.be naar effectieve inschrijving. vanaf zaterdag 3/3/2018 (inschrijvingsdag) tot en met vrijdag 23/3/2018 (op afspraak).
Vrije inschrijvingen (indien nog vrije plaatsen) vanaf zaterdag 3/3/2018

Aandachtspunten

Het is belangrijk gebruik te maken van de centrale aanmelding zodat u zeker bent van een plaatsje op onze school. Hoewel u vanaf 3 maart uw kind met of zonder ticket kan inschrijven op de school, krijgen de mensen die beschikken over een ticket via http://meldjeaansecundair.gent.be/ voorrang.

Broers en zussen maken het best gebruik van hun voorziene voorrang. Na het aflopen van de voorrangsperiode moeten ze zich eveneens inschrijven via het centrale aanmeldingsysteem.

Inschrijvingen 2de en 3de graad

Vanaf 16 april 2017 kunnen geïnteresseerde leerlingen zich samen met hun ouders inschrijven (Kortrijksesteenweg 12). Om de inschrijving vlot te laten verlopen brengt je je identiteitskaart mee en het rapport van je vorige school (indien mogelijk). Je kan uiteraard ook steeds een afspraak maken op het nummer 09 220 10 70, via info@lyceumgent.be of via het contactformulier op onze website.

Wil je extra info over de school? Je kan op elk ogenblik een afspraak maken op het nummer 09 220 10 70, via info@lyceumgent.be of via het contactformulier op onze website. Ook in de zomervakantie zijn we bereikbaar via e-mail en via het contactformulier. 

Inschrijvingen maatschappelijke veiligheid

Inschrijven voor de studierichtingen integrale veiligheid (Se-n-Se SO) en veiligheidsberoepen (7de jaar BSO) is mogelijk vanaf 18 april 2017. Maak hiervoor een afspraak op het nummer 09 220 10 70, via info@lyceumgent.be of via het contactformulier op onze website. Om de inschrijving vlot te laten verlopen breng je je identiteitskaart mee en het rapport van je vorige school (indien mogelijk). 

Wil je extra info over de school? Je kan op elk ogenblik een afspraak maken op het nummer 09 220 10 70, via info@lyceumgent.be of via het contactformulier op onze website. Ook in de zomervakantie zijn we bereikbaar via e-mail en via het contactformulier. 

Infoavond en openschoolavonden

 

Onze volgende infoavond voor Campus Kortrijksesteenweg vindt plaats op 26 januari 2018. De directie en enkele teamleden geven een beknopte uitleg over het pedagogisch project en de algemene werking van de school. 

De infoavond voor Campus Portus (onze Dalton Leef- en leerschool in de Barrestraat) vindt plaats op 30 januari. 

Onze volgende openschoolavond vindt plaats op vrijdag 20 april 2018 van 17.00 uur tot 21 uur (Kortrijksesteenweg 12 en Kortrijksesteenweg 32).

Alle geïnteresseerde leerlingen en hun ouders kunnen dan kennis maken met de school en het leerkrachtenteam. De hele avond gooien we de klaslokalen open zodat iedereen kan proeven van de sfeer op het Lyceum. Op verschillende tijdstippen geven we meer uitleg over het pedagogisch project van de school en onze aanpak. Op onze Daltonverdieping presenteren we dit unieke project.

 

 

Contactformulier
lln op trap