Volgend jaar naar het secundair onderwijs? Let op: nieuw aanmeldingssysteem!

  • 8 november 2017

Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, kunnen zich voor volgend schooljaar (2018-2019) online aanmelden via een nieuw gezamenlijk aanmeldingssysteem van de Gentse secundaire scholen, voorafgaand aan de inschrijving.

Dankzij dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt u de kans om uw kind tijdig en op een objectieve manier te laten inschrijven in de secundaire school van uw voorkeur. De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 loopt van 2 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018.

Let op: de inschrijving van broers en zussen gebeurt niet via de aanmeldingsprocedure, maar via rechtstreekse inschrijving op de school zelf. Deze voorrangsperiode loopt van maandag 8 januari 2018 t.e.m. vrijdag 26 januari 2018. Het is van zeer groot belang om van deze voorrangsperiode gebruik te maken. Broers of zussen die vanaf 2 februari gewoon via de aanmeldingsprocedure worden aangemeld, krijgen immers geen voorrang meer.

Meer informatie vind je hier.

Interesse in GO! Lyceum Gent?

Als u de school wat beter wilt leren kennen organiseren we op verschillende tijdstippen infomomenten:

Ø Campus Kortrijksesteenweg 32, 9000 Gent

· Infoavond 26 januari 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur: De directie en enkele teamleden geven een beknopte uitleg over het pedagogisch project en de algemene werking van de school.

· Inschrijvingsmoment op de school op zaterdag 3 maart 2018 van 9.00 uur tot 13.00 uur

· Openscholenavond op vrijdag 20 april 2018 van 17.00 tot 21.00 uur.

· Onderwijsbeurs van GO! Scholengroep gent op 3 maart te Melle van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Ø Campus Portus Dalton Leer-en Leefschool, Barrestraat 6, 900 Gent

· Op zaterdag 18 november van 13.00 tot 17.00 uur organiseren de leerlingen van Campus Portus in het kader van de Warmste week en ten voordele van het Kinderkankerfonds en vzw Roeland en evenement. Op hetzelfde moment gaat er ook een infodag door, d.w.z. dat we onze lokalen openzetten voor de geïnteresseerde ouders van toekomstige leerlingen.

· Inschrijvingsmoment op de school op zaterdag 3 maart 2018 van 9.00 uur tot 13.00 uur

· Infoavond op 30 januari van 17.00 tot 19.00 uur.

· Onderwijsbeurs van GO! Scholengroep gent te Melle van 9.00 tot 16.00 uur.

Aandachtspunten

Ø Het is belangrijk gebruik te maken van de centrale aanmelding zodat u zich kan verzekeren van een plaatsje op onze school. Hoewel u vanaf 3 maart uw kind met of zonder ticket kan inschrijven op de school, krijgen de mensen die beschikken over een ticket via ‘http://meldjeaansecundair.gent.be/’ voorrang.

Ø Broers en zussen maken het best gebruik van hun voorziene voorrang. Na het aflopen van de voorrangsperiode moeten ze zich eveneens inschrijven via het centrale aanmeldingsysteem.