Zelfstandigheid en huiselijkheid centraal in 'NEST'

  • 10 oktober 2017

Onze leerkrachten in het BSO beginnen dit jaar aan een ambitieus project: NEST. Leerlingen nemen hierbij zelf hun leerproces in handen. Maar hoe gebeurt dit precies?

'NEST' is ons antwoord op enkele concrete problemen die vaak voorkomen in het beroepssecundair onderwijs. Sommige leerlingen hebben het moeilijk met de klassieke vorm van lesgeven. De verveling en schoolmoeheid slaan toe, sommigen hebben faalangst of een laag zelfbeeld na een overstap uit het ASO of het TSO en uiteindelijk ligt het percentage ongekwalificeerde schoolverlaters te hoog. Daarom sloegen enkele van onze leerkrachten de handen in elkaar voor een nieuwe aanpak. 

In 'NEST' is ons uitgangspunt dat elke leerling uniek is. Daarom bieden we elk van hen een eigen leertraject aan, dat is aangepast aan hun noden. Het gaat hier onder meer om de vakken Frans, Nederlands, PAV en verkoop.

Iedere week gaan ze anderhalve lesdag individueel aan de slag, op basis van een 'weekbrief' waar hun takenpakket in opgesomd staat. De klassieke instructiemomenten beperken we tot een minimum en zijn vervangen door groepswerken, individuele opdrachten, uitdieping en een extra duwtje in de rug waar nodig. Om de paar weken gebeurt de evaluatie tijdens een toetsenweek. 

De leerlingen worden begeleid door drie kernleerkrachten die hen van dichtbij volgen. Regelmatig vinden coachingsgesprekken plaats en deze leerkrachten verzorgen ook een deel van de leerlingenbegeleiding. Het gevolg is dat de leerlingen zich thuis voelen op school, en ons Lyceum zien als een veilige plek waar ze zich gesteund voelen. Iedere maandagmorgen is er ook een gezamenlijk ontbijt, zodat iedereen vol goeie moed aan de week kan beginnen. 

Dit alles vindt plaats op de tweede verdieping van het R&B-gebouw, die prima is uitgerust voor deze nieuwe vorm van lesgeven. Er is een grote ruimte voor klassieke instructiemomenten en groepswerken, maar ook aparte stille ruimtes voor wie daar nood aan heeft. Met behulp van koptelefoons en houten tussenschotten kunnen de leerlingen zich in alle rust afzonderen. Er hangt een huiselijke sfeer, waar leerlingen welkom zijn. De naam 'NEST' is dan ook niet zomaar gekozen! 

We houden jullie de komende tijd op de hoogte van 'NEST'. Het wordt ongetwijfeld een boeiende start voor leerlingen én leerkrachten!