Modules?! Hoezo modules?

Hoewel sommige leerlingen soms al heel goed weten welke richting ze willen kiezen, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uw kind zal in de loop van de eerste graad zijn eigen sterktes en zwaktes leren kennen. Wij zullen hen helpen de juiste keuze te maken voor de hogere graden. Om leerlingen hierbij te helpen bieden we modules aan. Via die modules maken de leerlingen kennis met de verschillende studiedomeinen, zoals wetenschappen, economie, taal, … Bovendien krijgen ze ook meer inzicht in hun sterktes zodat ze een bewust keuze leren maken qua studieniveau (ASO TSO, BSO,…).  Een goede schoolloopbaanbegeleiding is immers een sleutel voor succeservaringen

Module Taal en cultuur

We benaderen cultuur in de brede in  van het woord: alles wat onder invloed van menselijke activiteiten ontstaat.  De projectmatige benadering stelt, naast de onderzoekende houding, het aanwakkeren van de creativiteit bij de jongeren centraal. We leren  de jongere open staan voor andere culturen en creatieve uitingen ervan, muziek, woord en drama.,…. en laten hen dit ervaren als een verrijking. We leren hen de eigen leefwereld kritisch benaderen en zich inleven in die van anderen.

Module mens en welzijn

De mens en zijn welzijn is onderzoeksgebied. Leerlingen maken kennis met psychologie, de lichamelijke en mentale gezondheid. Deze module  omvat alle studierichtingen waar de mens in zijn verlangen naar welbevinden en welzijn, naar ‘geluk’ centraal staat.  We oefenen in sociale vaardigheden, reflecteren over welbevinden en maken van het samen leren samen leven ons onderzoeksgebied.

Module economie en organisatie

De module ondernemen laat de leerlingen kennismaken met alle facetten van de economie. Daarnaast willen we hun ondernemingszin stimuleren en hen laten proeven van wat ondernemen betekent aan de hand van praktische opdrachten. Leerlingen worden sterker in financiële geletterdheid en leren de basisprincipes van de economische realiteit kennen. De module peilt naar de interesse en talenten die de leerlingen zou hebben voor de richting economie, handel of verkoop. Wie ondernemingszin heeft, komt hier aan zijn trekken.

Module STEM—Wetenschappen

Tijdens de Module STEM—Wetenschappen leren de leerlingen denken en werken volgens de wetenschappelijke werkwijze. Via geïntegreerde projecten maken ze kennis met de technologische en exacte wetenschappen.  Hierdoor krijgen ze naast vaardigheden, zoals werken met een microscoop, al goed onder de knie. Ontdekkend leren staat centraal. Dit houdt in dat er een onderzoeksattitude wordt aangeleerd en dat de leerlingen zelf aan de slag gaan. De werkvormen die in de lessen wetenschappelijk werk aan bod komen zijn groepswerk, werken op het terrein, werken in een labo, werken met moderne media, ...  

Wat hierna?

In het 2de jaar kan je kiezen uit moderne wetenschappen, handel en sociale en technische vorming. Daarna, in de tweede en derde graad, vervolg je je opleiding in een van de vele richtingen op onze campus. 

Het 1ste en 2de jaar, de middenschool, hebben eigen gebouwen binnen de campus.

Lessentabel 1 A-stroom met modules

Basisvorming

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Plastiche opvoeding 1
Techniek 2
Wiskunde 5
Burgerschap 1

Optie uren

Modules 3
Verdieping, remediëring en verbreding 2
Totaal aantal lesuren 32