Waarom deze richting kiezen?

De B-stroom is gericht op leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs nog niet hebben behaald.  De lessentabel bestaat uit 27 uur basisvorming, die wordt aangevuld met burgerschap, financiële geletterdheid en remediëring.

In de eerste graad B-stroom en in de tweede en derde graad BSO werken we met ‘NEST’, een aanpak waarbij we kiezen voor een huiselijke sfeer waarin de leerlingen zelf hun leerproces in handen nemen. Hiermee bieden we een antwoord op problemen als schoolmoeheid, faalangst en uitval.

Wat hierna?

Na dit eerste jaar B-stroom heb je twee opties: doorstromen naar het eerste jaar A-stroom of naar het beroepsvoorbereidend jaar.

Lessentabel 1 B-stroom NEST
  NEST

BASISVORMING

Frans 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
PAV 13
Plastische opvoeding 2
Techniek 6

Complementair gedeelte

Burgerschap en financiële geletterdheid 2
Remediëring 2

Totaal aantal lesuren

32