3 en 4 Dalton leef- en leerschool Economie

schrijfzevrij185

Waarom deze richting kiezen?

Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Je bent welkom in de richting Economie!

Naast een brede waaier algemene vakken krijg  je in deze richting vier uur economie per week (2 uur handelseconomie en 2 uur boekhouden). Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de economische actualiteit.

We bieden de richting Economie in de tweede graad zowel aan in 'traditioneel' onderwijs als op onze Dalton leef- en leerschool op Campus Portus. Hier leer je hetzelfde als op andere scholen, maar neem je het leren zelf in handen. Meer info over Daltononderwijs vind je hier

Wat hierna?

In de derde graad kunnen leerlingen met een rekenknobbel  en een goed abstract denkvermogen kiezen voor Economie – Wiskunde ( 7 uur wiskunde) . Wie meer interesse heeft voor talen, kan doorstromen naar Economie – Moderne talen. Het aantal uren economie is in beide richtingen hetzelfde.

In het hoger onderwijs liggen veel wegen voor je open. Van Taal- en Letterkunde ( algemeen of toegepast) tot Economische Wetenschappen aan de universiteit.  Ook voor heel wat hogeschoolopleidingen( marketing, management, accountancy,…..) is economie een goede voorbereiding.

Lessentabel 3 en 4 Dalton leer- en leefschool Economie

Instructie en keuzewerktijd

Aardrijkskunde 16
Engels
Frans
Geschiedenis
Biologie
Fysica
Nederlands
Wiskunde

Projectwerking

Kring, reflectie en feedback 2
Projectwerking 6

Vakken

Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2

Specifiek gedeelte

Economie 4

Totaal aantal lesuren

32