Waarom deze richting kiezen?

Ben je geboeid door natuur en technologie ? Wil je weten hoe de wereld  in elkaar zit en talrijke natuurverschijnselen kunnen verklaren ? Vind je het leuk om experimenten uit te voeren, de waarnemingen te verklaren en zo tot besluiten te komen? Ben je leergierig, kritisch en nauwkeurig ? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Wetenschappen!

Naast een breed algemeen pakket bestaat het specifieke gedeelte van deze richting uit twee  uur biologie, chemie en fysica. De nadruk ligt hierbij zowel op het praktische, als op het theoretische.  Je steekt niet alleen zelf de handen uit de mouwen, maar leert ook wetenschappelijk en probleemoplossend denken. Daarnaast krijg je informatica en STEM, waarbij  je dieper ingaat op moderne technologie en natuurwetenschappelijke thema's uitwerkt, zowel experimenteel als via opzoekwerk.

We bieden de richting Wetenschappen in de tweede graad zowel aan in 'traditioneel' onderwijs als op onze Dalton leef- en leerschool.

Wat hierna?

In de derde graad kan je de wetenschappen aanvullen met Latijn, moderne talen of wiskunde, zodat je met een brede vooropleiding het hoger onderwijs in kan stappen. Daar heb je alle mogelijkheden, zowel op bachelor- als op masterniveau.

Lessentabel 2de graad wetenschappen
 

3de

4de

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4

SPECIFIEK GEDEELTE

Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 1 1

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Engels 1 1
Nederlands 1 1
Stem *1 *1
Toegepaste informatica *1 *1

Totaal aantal lesuren

32

32

*Eerste semester: 2 uur Informatica, tweede semester: 2 uur STEM