Dalton leef- en leerschool?
Kijk in de spiegel!

Als je zelfstandig werkt, is het handig om te weten wat je sterke kanten zijn en waar je wat minder aanleg voor hebt. Samen met je coach ga je hier goed over nadenken en aan werken. Je krijgt veel feedback. Wat kan je goed, waarin kan je nog verbeteren? Misschien heb je talenten die je zelf nog niet kende? Zo kan je nog beter studiekeuzes maken, omdat je jezelf goed kan inschatten. 

Voel je goed in je vel

Je brengt veel tijd door op school, dus is het belangrijk dat je je er goed voelt. Op onze leef- en leerschool vinden we het belangrijk dat iedereen respect toont voor elkaar. Natuurlijk kan het niet iedere dag even vlot gaan. Fouten maken hoort erbij, of ken jij iemand die leerde fietsen zonder te vallen? Het belangrijkste is dat je leert uit je fouten. Je klasgenoten en leerkrachten zijn er om je te helpen. We zitten veel samen en voeren kring- en reflectiegesprekken met elkaar. Zo weten we beter wie we zijn en hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. Je klas en jij vormen een hecht team.

Hoe werken we?

Op een Dalton leef- en leerschool neem je het leren zelf in handen. We werken niet met traditionele lessen van 50 minuten. Aan het begin van de week krijg je via onze digitale leeromgeving een overzicht van wat je de komende dagen moet bereiken. Daarna ga je aan de slag: zelfstandig of samen met je klasgenoten, dat bepaal je zelf. Natuurlijk is er ook een leerkracht. Die geeft les maar is tegelijk een coach, iemand die jou helpt, begeleidt én inspireert om net dat stapje meer te zetten. Je leert hetzelfde als op andere scholen, maar hoé je het leert maakt een groot verschil.

Klaar voor de volgende stap

Vergis je niet: op een Dalton leef- en leerschool volgen we dezelfde leerplannen en eindtermen als op andere scholen. Je bent aan het einde van de rit dus even goed voorbereid op hoger onderwijs of het beroepsleven als je leeftijdsgenoten. Alleen heb jij een streepje voor, want jij hebt nog heel wat andere zaken bijgeleerd en staat extra stevig in je schoenen. Jij kan namelijk vlot je mening geven en goed samenwerken, bent een echte ondernemer en hebt extra zelfvertrouwen. En daar profiteer je een leven lang van!

infoavondportus2
Wil je meer weten over onze Dalton leef- en leerschool? Lees hieronder verder!
Wat willen we met onze Dalton leer- en leefschool bereiken?

Op Campus Portus vind je onze Dalton leer- en leefschool.

Geïnspireerd door verschillende onderwijsconcepten en door wat we in wetenschappelijke literatuur terugvinden, hebben we het traditionele onderwijs losgelaten. Vergeet dus even de klassieke schoolse dagindeling van 50 minuten, opgedeeld in verschillende vakken, gegeven door een groot aantal verschillende leerkrachten, die bepalen wat er op welk ogenblik moet worden gedaan en geleerd. Wij kiezen resoluut om dat eigenaarschap over het leren aan de jongere terug te geven.

Op onze Dalton leer- en leefschool kiezen we voor een combinatie van ervaringsgericht leren, waarbij leerstof verweven zit in projecten, afgewisseld met begeleid zelfstandig leren en korte, maar effectieve instructiemomenten.  Op die manier leren we leerlingen hun werktijd plannen, zichzelf inschatten en leren we ze samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

De leerkracht is er een die de jongere inspireert, motiveert en begeleidt. Hij is tegelijk een coach en een tutor. Iemand die helpt doelen stellen en mee de kwaliteit bewaakt, zodat de leerling steeds verder groeit en steeds competenter wordt. Via eigentijds onderwijs sterken we de leerling in de 21ste eeuwse vaardigheden. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden uitgedaagd om flexibel en adaptief te zijn.

Dit is immers geen overbodige luxe. Onze samenleving verandert razendsnel. Wat gisteren nieuws was, is vandaag misschien al achterhaald. Kennis opdoen wordt steeds minder belangrijk. Vaardigheden helpen je om je aan elke veranderende omstandigheid aan te passen. Eigentijds onderwijs coacht de jongere met andere woorden bij het verwerven en versterken van zijn of haar vaardigheden in diverse contexten.

Het schoolse leven is meer dan alleen kennis opdoen. Je maakt deel uit van een schoolcultuur. Campus Portus, staat symbool voor een haven, een plek waar je na lange reizen terug thuiskomt. Het is een plek waar je de ander ontmoet, waar diverse culturen samenkomen en samen leren samenleven.

Een haven is ook de plaats waar je vaste grond onder de voeten voelt, waar je veilig en geborgen kan aanmeren.  De haven vormt tegelijk de toegang, de poort, naar het achterland. Portus wil voor je kind die veilige haven zijn, waar het in vertrouwen zichzelf kan sterken om daarna, als ervaren avonturier, nieuwe horizonten te verkennen. Op Portus leer je via projecten je talenten ontdekken en word je gecoacht en geïnspireerd om je 'skills' te verbreden en te verdiepen. Op Portus leer je falen, weer opstaan en opnieuw proberen. Op Portus leer je je eigen koers varen!

Hoe realiseren we dit?

Wij geloven dat jongeren in essentie nieuwsgierige wezens zijn die leren fijn vinden zolang ze voldoende op hun niveau uitgedaagd worden.  Recente studies geven echter een schrikwekkend beeld over ons huidig secundair onderwijs. Niet enkel werkt onderwijs voor een grote groep jongeren demotiverend, velen verlaten het onderwijs zonder diploma en komen zogenaamd ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt. Op onze Dalton leer- en leefschool willen we het tij keren!

Moderne psychologische motivatietheorieën stellen dat autonomie en relationele verbondenheid belangrijk zijn om gemotiveerd te blijven.

Relationele verbondenheid

 • We nemen tijd om met elkaar in dialoog te gaan zodat we leren begrip te tonen voor elkaars context en culturele identiteit. De leuke momenten worden met elkaar gedeeld, de problemen worden bespreekbaar gemaakt. Leerlingen zijn gelijkwaardige partners bij het maken van afspraken. Dit realiseren we in de kring. Iedere maandagochtend en vrijdagavond komen de leerlingen samen om met elkaar in dialoog te gaan.
 • De leerkrachten zijn in de eerste plaats coaches die de leerlingen in hun leerproces begeleiden. Ze stimuleren het probleemoplossend denken, stimuleren 'trial en error' en waarderen het falen, omdat dit nu eenmaal eigen is aan het leerproces. Niemand leerde bijvoorbeeld fietsen zonder ook eens tegen de grond te gaan. In een sfeer van vertrouwen is mislukken een belangrijke opstap om te groeien.
 • De leerkrachten zijn ook vakexperten en teamspelers die leerlingen kapstokken en handvaten aanreiken om met de leerstof aan de slag te gaan. Ze wijzen de lerende in de goede richting als zij of hij even de weg kwijt raakt. Ze overleggen wekelijks in team over de leerlingen, bespreken de vorderingen, de doelen die moeten worden bereikt en geven het kind feedback.

Autonomie

 • Bij het begin van de week krijgen de leerlingen een overzicht van de doelen die in die week moeten worden bereikt. Onder begeleiding plannen ze hun werk, kiezen ze hun methode en hulpmiddelen. De leerkracht helpt hen bij dit proces en volgt hen op. Op basis van tussentijdse evaluaties krijgen leerlingen feedback over het geleverde werk en helpen de leerkrachten hen vooruit te blikken. Zelfreflectie speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Hoewel sommige projecten door de leerkrachten worden vastgelegd, kunnen leerlingen vrije projecten voorstellen. De leerkrachten helpen hen hierbij doelen kiezen, succescriteria bepalen en het eindproduct plannen.

Het is dan ook de bedoeling om van de jongere een volwaardige partner te maken in zijn of haar leerproces. We willen dat de kinderen opnieuw zin in leren krijgen.

Hoe organiseren we dit?

Een gewone lesweek is opgebouwd uit enkele vaste onderdelen:

De kring

 • Elke week start en eindigt met een kringgesprek. Dit gesprek versterkt de verbondenheid in de groep.

Keuze- en instructietijd

 • De leerkrachten bepalen in team de doelstellingen die voor hun vakken (wiskunde, wetenschappen, taal, …)  moeten worden bereikt. Deze worden geïntegreerd in een taakbrief die beschrijft welke doelen de leerlingen moeten bereiken, welk cursusmateriaal moet worden doorlopen, welke hulpmiddelen (atlas, iPad, computer, …) ze hiervoor mogen gebruiken en de wijze waarop dit kan gebeuren (zelfstandig, met een 'maatje', of in groep).
 • De leerlingen plannen dit in hun weekoverzicht en geven op een groot overzichtsbord aan waarmee ze bezig zijn, wat ze hebben afgewerkt en wat ze nog moeten doen.
 • De leerlingen zien op een planning wanneer er voor een bepaald vak instructiemomenten worden voorzien en geven aan of ze deze willen volgen. De leerkracht als professional kan soms ook beslissen wie er verplicht de instructies moet volgen.

Projectwerking

 • De leerkrachten bepalen voor een aantal vakken en vakonderdelen een projectmatige aanpak. Zo kunnen er bijvoorbeeld in het kader van een project 'gezondheid' doelen uit de lessen techniek, natuurwetenschappen en taal worden bereikt.
 • De groep leerlingen kan bepaalde projecten zelf aanbrengen. Samen met de leerkracht diepen ze deze inhoudelijk verder uit en bepalen ze mee de evaluatie.

Een voorbeeld van een 'lessenrooster' op onze Dalton leer- en leefschool:

dalton
Hoe blijf je als ouder betrokken?
 • Op onze Dalton leer- en leefschool vinden we de betrokkenheid van ouders belangrijk. Je kan steeds bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Je kan mee reflecteren over het schoolbeleid en ons feedback geven.
 • Tijdens het oudercontact kijken we samen terug op de afgelopen periode. De leerling zelf is hier de gespreksleider. De leerling en de leerkracht bereiden dit gesprek voor.
 • Via ons elektronisch leerplatform (Smartschool) kan je permanent de vorderingen van je kind volgen.

 

Hebt u nog vragen over dit vernieuwend onderwijsproject, wil u hieraan meewerken of wilt u uw kind inschrijven dan kan u via dit contactformulier uw vraag stellen.

Contactformulier